Ik was bestuurder gedurende

Mijn uitkering loopt

3 maanden of korter

6 maanden

3 tot 24 maanden

2 jaar

24 tot 38 maanden

Zo lang ik bestuurder was

Langer dan 38 maanden

3 jaar en 2 maanden

Als je in de 12 jaren voorafgaand aan je aftreden 10 jaren bestuurder bent geweest, én je bent 5 jaren of minder verwijderd van je pensioengerechtigde leeftijd dan loopt de uitkering door tot aan je pensioengerechtigde leeftijd.

Ben je op de dag dat de uitkering eindigt geheel of gedeeltelijk invalide dan kan de uitkering nog even doorlopen. De hoogte van de uitkering is dan afhankelijk van de mate van invaliditeit. De duur van de verlenging is afhankelijk van je leeftijd.