Als je rol als bestuurder eindigt heb je recht op een uitkering in het kader van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Wet APPA). Onderdeel van de regels rondom de uitkering is de verplichting om je door een re-integratiebureau bij te laten staan (zie onder andere art. 132b lid 1 Wet APPA). 

Je bent vrij in de keuze van re-integratiebureau. De vergoeding is gemaximeerd tot 20% van de jaarwedde (zie onder andere art. 132b lid 3 Wet APPA).

Naast en bovenop de vergoeding voor de activiteiten van het re-integratiebureau kunnen kosten van training en/of opleiding vergoed worden. Dit blijkt uit artikel 2.8 van het Besluit Sollicitatieplicht APPA.

Wil je gebruik maken van jouw vrije keuze? Zie onder een korte presentatie van verschillende re-integratiebureaus.