Casus 1: 1e jaar, kleine bijverdienste

Stel: je wedde was €8.127,45 per maand. De grondslag voor de uitkering wordt dan €9.452,23. Je uitkering in het eerste jaar wordt dan 80% van de grondslag, dus €7.561,78 per maand. Je mag bijverdienen tot 100% van de grondslag zonder dat dat tot verrekening leidt. In enige maand verdien je €1.700 bij. Je totaal aan inkomen wordt dan €9.261,78. Dat is minder dan de originele grondslag van €9.452,23: je hoeft niets te verrekenen. Je uitkering in die maand is €7.561,78.

In een tabel

Wedde

€8.127,45

BIJ: 8% vakantiegeld

€650,20

BIJ: 8,3% eindejaarsuitkering

€674,58

 

 

Grondslag uitkering (wedde + vakantiegeld + eindejaarsuitkering)

€9.452,23

Uitkering jaar 1 (80% van de grondslag)

€7.561,78

 

 

Verrekenvrije voet (grondslag – uitkering)

€1.890,45

Bijverdienste

€1.700,00

 

 

Te verrekenen (bijverdienste – verrekenvrije voet)*

€0,00

*niet minder dan €0, niet meer dan de uitkering

 

Uitgekeerd wordt (uitkering – te verrekenen)

€7.561,78

Casus 2: 2e jaar, grote bijverdienste

Stel: je wedde was €8.127,45 per maand. De grondslag voor de uitkering wordt dan €9.452,23. Je uitkering na het eerste jaar is 70% van die grondslag, dus €6.616,56 per maand. Je mag bijverdienen tot 100% van de grondslag zonder dat dat tot verrekening leidt. Een bijverdienste van €2.835,67 per maand leidt (dus) niet tot verrekening. Als je nu in enige maand €5.000 bijverdient dan wordt (€5.000 – €2.835,67 =) €2.164,33 met de uitkering verrekend. Je uitkering bedraagt in die maand dan (€6.616,56 – €2.164,33 =) €4.452,23.

In een tabel

Wedde

€8.127,45

BIJ: 8% vakantiegeld

€650,20

BIJ: 8,3% eindejaarsuitkering

€674,58

 

 

Grondslag uitkering (wedde + vakantiegeld + eindejaarsuitkering)

€9.452,23

Uitkering na jaar 1 (70% van de grondslag)

€6.616,56

 

 

Verrekenvrije voet (grondslag – uitkering)

€2.835,67

Bijverdienste

€5.000,00

 

 

Te verrekenen (bijverdienste – verrekenvrije voet)*

€2.164,33

*niet minder dan €0, niet meer dan de uitkering

 

Uitgekeerd wordt (uitkering – te verrekenen)

€4.452,23

Casus 3: 2e jaar, hele grote bijverdienste

Stel: je wedde was €8.127,45 per maand. De grondslag voor de uitkering wordt dan €9.452,23. Je uitkering na het eerste jaar is 70% van die grondslag, dus €6.616,56 per maand. Je mag bijverdienen tot 100% van de grondslag zonder dat dat tot verrekening leidt. Een bijverdienste van €2.835,67 per maand leidt (dus) niet tot verrekening. Als je nu in enige maand €10.000 bijverdient dan zou (€10.000 – €2.835,67 =) €7.164,33 met de uitkering verrekend worden. Dit is meer dan de uitkering van die maand, dus je ontvangt €0.

Belangrijk is te weten dat je wel recht op de uitkering behoudt, dat recht leidt in deze casus alleen niet tot daadwerkelijke uitbetaling. Als je in de toekomst een maand hebt met minder verdiensten kan dat weer tot uitkering leiden.

In een tabel

Wedde

€8.127,45

BIJ: 8% vakantiegeld

€650,20

BIJ: 8,3% eindejaarsuitkering

€674,58

 

 

Grondslag uitkering (wedde + vakantiegeld + eindejaarsuitkering)

€9.452,23

Uitkering na jaar 1 (70% van de grondslag)

€6.616,56

 

 

Verrekenvrije voet (grondslag – uitkering)

€2.835,67

Bijverdienste

€10.000,00

 

 

Te verrekenen (bijverdienste – verrekenvrije voet)*

€6.616,56

*niet minder dan €0, niet meer dan de uitkering

 

Uitgekeerd wordt (uitkering – te verrekenen)

€0,00

Opmerking over de berekening van de grondslag voor de uitkering

Bestuurders krijgen, boven op de wedde, 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%. Bij de berekening van de uitkering wordt het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering per maand berekend. Dat betekent dat de grondslag voor de uitkering hoger is dan de maandelijkse wedde.

Stel: je wedde was €8.127,45 per maand. Voor de berekening van de grondslag van de uitkering wordt dit bedrag verhoogd met 8% vakantiegeld (€650,20) en met 8,3% eindejaarsuitkering (€674,58). De grondslag voor de uitkering is (€8.127,45 + €650,20 + €674,58 =) €9.452,23.

Door deze rekenwijze blijf je uitkering krijgen als je wethouder wordt in een gemeente van dezelfde grootte-klasse: stel, je wedde was €8.127,45 per maand, je treedt af, en wordt een jaar later wethouder in een gemeente van vergelijkbare grootte, met dezelfde wedde. De grondslag voor de uitkering wordt dan €9.452,23. Je uitkering na het eerste jaar is 70% van die grondslag, dus €6.616,56 per maand. Je mag bijverdienen tot 100% van de grondslag zonder dat dat tot verrekening leidt. Een bijverdienste van €2.835,67 per maand leidt (dus) niet tot verrekening. Je wedde in de nieuwe gemeente is ook €8.127,45, dus wordt (€8.127,45 – €2.835,67 =) €5.291,78 met de uitkering verrekend. Je uitkering bedraagt in die maand dan (€6.616,56 – €5.291,78 =) €1.324,78. Alleen in de maand dat het vakantiegeld of de eindejaarsuitkering tot uitbetaling komt zul je gaan uitkering ontvangen.