Kans

Vaak ga (of moet) je na je periode als wethouder, gedeputeerde of heemraadschap op zoek naar ander werk. Dat is lang niet altijd makkelijk, en je re-integratiebureau kan daar een goede rol in spelen.

Een van de kansrijke vervolgstappen, waarin vele voormalig wethouders, gedeputeerden en waterschapbestuurders u voorgingen, is een andere functie in het openbaar bestuur. Denk dan aan wethouderschap in een andere gemeente of aan een burgemeesterschap. Immers: functies in het openbaar bestuur behoren tot de weinige plekken waar een verleden als wethouder daadwerkelijk tot aanbeveling strekt.

Bedreiging

De manier waarop je vertrekt heeft invloed op je kansen elders in het openbaar bestuur een plek te vinden. Daarbij gaat het niet per se over de aanleiding van je vertrek, maar hoe je er zelf mee omgaat. Om je heen meppen in een poging jezelf te verdedigen, of je eigen partij zwart maken, zal je kansen elders in het openbaar bestuur doen afnemen.

Zelfs als je moet aftreden omdat je verantwoordelijkheid neemt voor een gemaakte fout hoeft dat niet te betekenen dat je elders niet welkom zou zijn. Het is altijd jouw eigen reactie die je kansen zal vergroten of versterken of juist verkleinen.

Van groot belang is het steeds om de relatie met je partij goed te houden, zeker als je voor een landelijke partij actief bent. De partij ken je helpen bij een benoeming elders, en de partijlobby kan helpen in de benoemingsprocedure voor een burgemeesterschap.

Kennis en kunde

Jouw ervaring in het openbaar bestuur zal bij je aanstelling tot aanbeveling strekken, maar tegelijkertijd wordt er in een andere rol een beroep gedaan op andere bestuurlijke competenties. De rol van burgemeester is bijvoorbeeld een wezenlijk andere dan die van wethouder of gedeputeerde. Het is van belang je daar goed op voor te bereiden.

De Wethoudersvereniging biedt regelmatig de Masterclasses Van wethouder naar Burgemeester en Wethouder van buiten: is dat iets voor mij? aan. Deze Masterclasses helpen om je bewust te maken van de verschillen. Hou onze nieuwsbrief in de gaten voor nieuwe data, of mail naar info@wethoudersvereniging.nl om je interesse alvast kenbaar te maken.

Verhuizing

Werken in het openbaar bestuur betekent vaak verhuizen naar de gemeente (of provincie) waar je aan de slag gaat. Denk daar goed over na. Als je ergens (kroonbenoemde) burgemeester wilt worden dan zal dat altijd met zich meebrengen dat je in de gemeente gaat wonen waar je aan de slag gaat.

Maar ook als je wethouder wordt in een andere gemeente kan de politieke dynamiek met zich meebrengen dat het wenselijk is dat je verhuist naar de gemeente waar je actief wordt. Dit hoeft echter niet: de gemeenteraad kan (steeds voor een jaar) ontheffing verlenen van dat woonplaatsbeginsel (zie artikel 36a Gemeentewet). Als je niet wil verhuizen, zorg dan dat dat gesteund wordt door de coalitiepartijen, dan weet je zeker dat het ontheffingsbesluit niet verkeerd uitvalt.

Als je in een gemeente wethouder van buiten bent, en je wilt na de verkiezingen weer opnieuw in die gemeente aan de slag, hou er dan rekening mee dat het feit dat je niet in de gemeente woont ook als politiek signaal gezien kan worden. Het is verstandig dan nog eens over je woonplaats na te denken, en daar bewust een keuze in te maken.