Uitkering en pensioen (APPA)

Wanneer je uit het politieke ambt vertrekt door welke reden dan ook, heb je recht op een ontslaguitkering (in de volksmond wachtgeld genoemd) volgens de APPA-regeling. Dit is geregeld in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers of APPA. Om van dit recht gebruik te mogen maken, moet je echter wel actief op zoek naar een nieuwe baan. Daarbij hoort een re-integratie- of outplacementtraject bij een gekwalificeerd bureau. Dit bureau mag je zelf kiezen (zie het lemma over re-integratiebureaus op deze site). Dat kun je al doen als je weet dat je niet terugkeert in het ambt. De sollicitatieplicht in de APPA- regeling gaat in, drie maanden nadat je gestopt bent en wordt vanaf dat moment door de uitvoeringsorganisatie van de gemeente (Visma Idella, Loyalis, APG, Proambt) of de gemeente zelf gehandhaafd. Dit is tevens het moment dat je een re-integratie bureau gekozen moet hebben.

Uitkering

Als je stopt als bestuurder heb je recht op een uitkering. Het maakt daarbij niet uit of je zelf hebt besloten om te stoppen, of dat je door politieke omstandigheden tot stoppen gedwongen bent.

Hoogte uitkering

Gedurende het eerste jaar na je aftreden bedraagt de uitkering 80% van de wedde. Na het eerste jaar bedraagt de uitkering 70%. Dit is de wedde exclusief onkostenvergoedingen.

Bijverdienen en verrekening

Het stelsel van de APPA is erop gericht dat je zo snel mogelijk weer in je eigen inkomen kan voorzien. Dat is geregeld via de sollicitatieplicht. Het kan natuurlijk vorkomen dat dat niet of slechts gedeeltelijk lukt. In dat geval wordt je zelf verworven inkomen verrekend met je uitkering.

Niet alle bijverdiensten worden verrekend met de uitkering. Je mag de uitkering aanvullen met bijverdiensten totdat je net zo veel verdient als je deed als wethouder. Heb je hogere bijverdiensten, dan worden die verrekend. Klik hier voor rekenvoorbeelden.

Genereer je inkomen via een eigen bedrijf? Dan gelden daarvoor eigen regels. Klik hier voor een toelichting.

Duur uitkering

De hoofdregel is dat je de uitkering geniet gedurende dezelfde periode als dat je bestuurder was, met een maximum van 3 jaar en 2 maanden. Er zijn echter uitzonderingen op die regel. De duur kan korter zijn als je kort bestuurder bent geweest, of langer als je tegen je pensioen loopt. Zoek in deze tabel op welke situatie voor jou van toepassing is.

Terugkeerregeling

Een terugkeerregeling, hoe werkt dat nu precies?

Wij krijgen veel vragen van wethouders die bij hun vorige werkgever gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid tot politiek verlof. Om enige helderheid te creëren en inzicht te bieden waar u aan toe bent, hebben wij het een en ander op een rijtje gezet met betrekking tot de terugkeer na politiek verlof:

  1. U  heeft een terugkeerregeling in de gemeente (of overheidsorganisatie) waar u voorheen werkte.
  2. Na het aftreden als wethouder dient u zich meteen te melden bij de voormalige gemeente, de werkgever die het politiek verlof heeft toegekend.
  3. Het oude dienstverband treedt weer in werking. De salarisbetaling door uw werkgever wordt hervat.
  4. Tevens treedt de APPA uitkering gelijk na het aftreden in werking. Dat wil zeggen dat het inkomen bij de vorige werkgever (mogelijk) in mindering wordt gebracht op de uitkering betaald door de gemeente waar u wethouder was, voor zover salaris en uitkering tezamen uitstijgen boven de oorspronkelijke wedde van de wethouder.
  5. De werkgever is verplicht voor u nieuwe werkzaamheden te zoeken. Herstel in de oude functie is echter geen verplichting. Wanneer er geen passende werkzaamheden beschikbaar zijn, dan bevatten de arbeidsvoorwaardenregelingen bij de overheid een grond voor ontslag.
  6. Indien u vervolgens wordt ontslagen bij uw werkgever, hebt u recht op een WW-uitkering. Deze WW-uitkering wordt, net als het salaris daarvóór, met de Appa-uitkering verrekend.
  7. Keert u niet terug bij de oude werkgever (en ziet u dus op eigen initiatief af van het terugkeerrecht, bijvoorbeeld door een vaststellingovereenkomst met een ontslagvergoeding), dan wordt dat opgevat als prijsgeven van inkomsten en zal de hoogte van het misgelopen inkomen (salaris bij de oude werkgever) gekort worden op de APPA uitkering. Dat is sterk te ontraden. Evenals wordt ontraden af te zien van het APPA recht bij het aftreden als wethouder.
  8. Nog voordat u als  wethouder bent afgetreden bestaat er de mogelijkheid aanspraak maken van een pre-APPA traject, om u voor te bereiden op nieuw werk (de zogenaamde loopbaanoriëntatie).
  9. Het terugkeerrecht is inmiddels na de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) voor gemeenten afgeschaft. Er geldt overgangsrecht voor politieke ambtsdragers die voor de invoering van de Wnra zijn ontheven van de waarneming van hun gemeentelijke ambtelijke functies.
  10. Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen hebben, schroom dan niet contact op te nemen met de Wethoudersvereniging, via vraagbaak@wethoudersvereniging.nl.

Pensioen

Gedurende je bestuursperiode bouw je pensioen op. Die opbouw loopt door na afloop van de bestuursperiode, voor zover je een uitkering ontvangt uit hoofde van de APPA-regeling. De pensioenopbouw wordt gebaseerd op de uitkering na aftrek van de verrekende bijverdiensten. Over hetgeen je bijverdient moet je dus (indien gewenst) zelf voor pensioenopbouw zorgen.

Meer info

Op de site van de Wethoudersvereniging vind je meer informatie over de rechtspositie, inclusief een lijst van antwoorden op veel gestelde vragen.

Leden van de Wethoudersvereniging kunnen ook advies op maat krijgen over de rechtspositie. Heb je vragen, Klik dan hier.